Anders Örnberg

IMG_6761

Rött, grönt, blått, gult och svart. Varför just svart, klassiskt en ”ickefärg”, som jag försökt undvika. Var det utställningen Svart som växlade in mig på detta spår. Mönster och tecken i olika kulturer påminner om varandra. Kalligrafi och heraldik, arabiska och sydamerikanska former. I islams och kristen konst. Runor och andra fornnordiska tecken. Från människans begynnelse har det svarta sotet och den röda jorden använts.

Red, green, blue, yellow and black. Why black, the quintessential ”non-color” which I have tried to avoid. Maybe the exhibition Black put me on this track. Patterns and characters in different cultures resemble each other. Calligraphy and heraldry, Arab and South American forms. In Islamic and Christian art. Runes and Norse characters. From the beginning of mankind the black soot and the red earth have been used.

IMG_6769-2IMG_6745_2IMG_6734IMG_6743_2IMG_6749IMG_6718IMG_6716IMG_6714