Anders Örnberg

monumental konst - platsutveckling - placebranding

Jag utvecklar upplevelser i olika miljöer. Arbeten levereras i de flesta konstnärliga tekniker, material och byggnadstekniker. Förskönar med måleri, mosaiker, skulptur, textil, stuck, ljud, ljus och vatten. Ett medium för unik identitet för ett rum, en plats eller byggnad.

Förädling av en miljö skapar identitet, attraktion och upplevelser. Monumental konst kan också vara en ingrediens i exponering av en produkt, ett företag, spegla olika aktiviteter och verksamheter.

Höjer den egna attraktionen och trivseln. Genererar mer affärer och besökare, att man vill komma tillbaks. Skapar intresse att etablera sig eller sin verksamhet.

Idéerna för unik attraktion och upplevelser formas tillsammans och ur er verksamhet, historia eller ett överenskommet tema med skisser till ett koncept.

Jag arbetar även med kreativ rådgivning inom platsutveckling, arkitektur, konst och reklamexponering. En strategi för det kan ingå i ovanstående uppdrag.
anders@ornberg.nu

staffliet - löskonst

Varför ska du ha en grej av mig?

För Microsoftgrundaren Paul Allen var konst ”både analytisk och känslomässig”, säger han till BBC. Det finns många anledningar att intressera sig för konst. Exempelvis intellektuell stimulans, avkoppling, konversation, karaktär till hemmet och kontoret. Material i olika tekniker måleri, textil, metall, trä, plast…. De finns färdiga eller gör en specialbeställning…..