Anders Örnberg

Scroll down for english

Klipp Family Mag

Vad är mixed media nuförtiden? I menyn finner man denna benämning så jag måste göra ett försök att presentera något här – What is mixed media nowadays? It’s in the menu so I must try to present something here.

Varsågod, här får du en ritning med beskrivning hur du gör en stor målning. En liten present som kan bli hur stor som helst. Berätta gärna för mig hur det gick!

Here is a description and a blueprint for making a large artwork. A little gift from me to you which can be as big you want. Let me know how it came out!

Cyklist, svart ritning - Bicykler, black blueprint (!)

CYKLIST – Dekorationsmålning för hemmet på vägg, golv eller tak mm. Inom- eller utomhus. Målningen kan utföras på vilket material som helst. Den typ av förberedelser och målarfärg som bör användas för målningarbetena får man genom att fråga en fackman, exempelvis sin färghandlare.

Den yta som skall målas mäter man upp enligt förhållandena på ritningen. Höjden på bestämd yta (exempelvis en vägg) genom A (6), A genom 6 lika med X.

Motivets bredd fås genom att multiplicera B (7) med X. X är den faktor som beskriver bredd och höjd på de kvadrater motivet bildas av.

Många möjligheter finns. En fond i vardagsrummet. Takmålning i sovrummet. Husets fasad. Målning på garageportens utsida. Golvet i hallen. Toaletten. Dörrar…..

Planera din målning för bästa resultat och upplevelse. Överraska vänner och grannar. Innan du börjar måla utomhus kolla om det behövs bygglov.

Välj din favoritfärg för motivet. Mot en ljus vägg ger en mörk eller klar färg på motivet ett tydligt och kraftfullt uttryck i motsats till en ljus färg som upplevs som diskret.

CYCLIST – A decorative painting for your home. Put it on a wall, floor or ceiling. Interior or exterior. The painting can be executed in any material. Preparation is key. You can always consult a professional about which type of paint to use, for example at your local paint shop.

Measure the surface you intend to paint as described in the blueprint. The height, for example a wall, will be A. A divided by 6 is equal to X. The width B is equal to X multiplied by 7. X is the factor which defines the size of the square (same height and width) used to build the motive.

Plan your work well for best results. Before painting exterior surfaces be sure to check if you require a permit. Dark or strong colours give a powerful effect on light surfaces, where a lighter colour will produce a more discreet effect. Choose your favorite color or colors and surprise your friends and neighbours!