Anders Örnberg

Scroll down for english

Bassängjesus red     Runö bassäng-3 redIMG_0322 red

Gulddraget – I Stockholms skärgård med bubblande badvik, stensättningar från asatiden och katolikernas guld som försvann i djupet under Gustav Wasas utdrivning. En populär attraktion hos konferensgårdens besökare och ”location” för film och TV.

Skulptural bassäng, mönsterläggning i kakel och guld. 67 ton bemålad sten, högsta höjd från golv ca 3.50 meter. Bassängens mått ca 7×15 meter.

The Golden tug – In the Stockholm archipelago you will find this bubbling bath with a mythical row of stones and catholic gold which disappeared in the deep water when the old king Gustav Wasa drove them out of Sweden. A popular attraction for conference visitors and a location for film and TV.

Sculptural basin, mosaic in ceramic tiles and gold. 67 tons of stone, maximum height from floor 3500 mm. Basins measure around 7×15 meters.