Anders Örnberg

Scroll down for english

Ett rött paket-41 Ett rött paket-38

Två porträtt av verktyg till två turnerade utställningar – Two tool portraits for two touring exhibitions

I samband med utställningen och happeningen ”Röda målningar” blev jag tillfrågad om jag hade några grejer som kunde passa för en turnerande utställning för större arbetsplatser, bruk, gruvor, sågverk mfl. Frågan kom från en ”röd” gallerist och jag överlämnade naturligtvis vernissagekortet och inbjudan till ”Röda målningar”.

Mina röda målningar var alldeles för stora för att kunna hanteras av de ideella krafter på arbetsplatserna som togs i anspråk för distribution och presentation av utställningen. Mörka rum och ficklampor var nog också besvärligt även om tanken var att bringa upplevelser och upplysning till arbetarna. Jag gjorde då portätt  i mer hanterbara format av olika verktyg som kunde förekomma på arbetsplatserna där utställningen skulle visas.

Tre konstnärer i två separata utställningar reste till orter från Ystad till Kiruna. Under ABF och LO´s försorg fick då tusentals arbetare något för ögat och hjärnan i annars kala rum på sina arbetsplatser.

Mått från ca 40 till 100 cm i bredd och höjd. Olja och emulsionsfärg på plywood.

Ett rött paket-25

In connection with the exhibition and happening Red Paintings (Röda Målningar) I was asked to participate in a touring exhibition for industrial sites such as factories, mines, sawmills… The question came from a ”red” art dealer and of course I gave her a flyer and invited her to the exhibition.

My red paintings were too big to be handled by the volunteers (???) on site. Dark rooms and torches was perhaps too much even if the idea was to enlighten and create attractions for the workers. I made portraits in smaller formats of different types of tools in use where the exhibitions would be situated.

Two separate exhibitions with three artists traveling from the southern tip to the far north of Sweden. With the patronage of the labour organizations ABF and LO, thousands of workers got something for the eye and brain in otherwise bleak rooms.

Sizes around 400 till 1000 mm width and height. Oil and emulsion paint on plywood.

Ett rött paket-37  Ett rött paket-17 Ett rött paket-15 Ett rött paket-8 Ett rött paket-1