Anders Örnberg

Scroll down for english

IMG_1494-1lu

H_TORGET lu

H_TORG~3 lu

Illuminationen av Stockholms framstående landmärke gavs genom idé av mig. Den genomfördes av Laddat Ljus första gången vid sekelskiftet. Illuminationen har varit en återkommande tradition och tändes från oktober till mars beroende på olika aktiviteter under dessa månader.

Under åren fram till 2013 har olika spektakulära illuminationer med varierande tematiska färgkombinationer avlöst varandra. Ofta tillsammans med olika ideella organisationer eller i samband med större offentliga evenemang.

En fasadbelysning finns nu i violett, den färg Pantone Color Institute valde som årets färg 2014. Fasadbelysningen förvaltas från samma år av fastighetsägarna i Hötorgscity.

Ursprungligen var idén ”Högljus till Stockholm och stockholmarna”, ett ljusspel och illumination av Hötorgsskraporna. Den var tänd fram till 2003.

Bakgrund
Det nordiska ljuset är vida känt och ett vedertaget begrepp. Hos oss är kontrasterna mycket starka mellan den ljusa sommaren och vinterperiodens långa mörka dagar. Att med ljus skapa en lustfylld installation i centrala Stockholm som både kittlar fantasin och ger positiv känsla i vintermörkret är en utmaning och en oemotståndlig möjlighet.

Idé
Göra centrala Stockholm under den mörka delen av året till en lysande festlig plats för alla Stockholmare, turister och alla andra besökare. Att utnyttja det karaktäristiska inslaget i stadsbilden som Hötorgsskraporna utgör för att här lokalt och mitt i Stockholm genom kontinuerliga illuminationer återbringa sommartidens ljus under årets mörkaste månader.

Förlopp och händelser Ljusspelet tändes första advent och följdes av flera speciellt designade ljusspel och illuminationer inspirerade av högtiderna under december månad. Första advent en lysande Hötorgsblues som övergick i norrsken vid andra advent. Under Lucia ett vitt, skimrande, oskuldsfullt och harmoniskt ljusspel. Fjärde advent, vintersolståndet, varmt glödande solljus med ett litet glatt lackande tomterött inslag. Året avslutades med en gnistrande illumination och en överraskning.

The Illumination of Stockholm’s most prominent landmark was instigated by me and expressed through the concept of ​​time. It was executed the first time by Laddat Ljus at the turn of the century. The illumination has since then been a recurring tradition and is lit from October to March, depending on various activities during those months.

Over the years, various spectacular illuminations with varying thematic color combinations succeeded each other. Often, these were done together with various non-profit organizations or in connection with major public events.

Currently the buildings are lit in a generic violet, the Pantone Color Institute color of the year for 2014. Since that year the lighting is managed by the Hötorgscity property managers.

The original concept was ”Highlight Stockholm and its residents,” a play of light and illumination of Stockholm city high rise, ”Hötorgsskraporna”. It was active until 2003.

Background – Nordic light is a widely known and accepted concept. In the Nordic countries there are stark contrasts between the bright summer and the long dark days of the winter period. To create with light an uplifting and pleasurable installation in central Stockholm which both tickles the imagination and gives positive feeling in the winter darkness was a challenge and an irresistible opportunity.

Idea – To transform central Stockholm into a brilliant, festive place for all Stockholmers, tourists other visitors during the dark period of the year. To utilize the characteristic feature that Hötorgsskraporna lend to the cityscape and bring back the light of summer to the middle of Stockholm through continuous illuminations throughout the darkest months.

Continuation and events – The play of light was lit on the first Sunday of Advent 2000 and was followed by several specially designed light displays and illuminations inspired by festivals in December. The first of Advent a brilliant Hötorgsblues was lit which turned into auroras on the second of Advent. During the festival of Lucia this became a white, shimmering, innocent and harmonious play of light. And on the fourth of Advent the winter solstice, a warm glowing sunlight with glowing touches of red. The year ended with a sparkling illumination and a surprise.