Anders Örnberg

Scroll down for english

IMG_3062 detalj

IMG_3083 red

IMG_3098 red

IMG_3076 red

I det pastorala landskapet utanför Katrineholm finner man ett under flera hundra år kultiverat stycke mark med byggnader. Från boningshuset sitter man centralt i en park med inspiration från England. Utsikt ner över det gröna gräset till badhuset och den konstgjorda sjön och i fonden en gles björkbevuxen yta om ca 4 hektar med en front om ca 200 meter. Familjen vårdar parken och utvecklar anläggningen på olika sätt. Ett konstgjort vattendrag leds i en träränna som likt ett snitt i marken delar gräsytan. Earthwork, planteringar med blommor och olika gröna växter, vattenspel, en japansk bro, skulptur och detta illuminerat med hjälp av olika armaturer (lampor).

Illuminationen tar sig djupt in i björkskogen. De vita stammarna reflekterar i mörkret. Enstaka träd, vattendraget och vissa blomsterarrangemang är också ljussatta. Vid speciella tillfällen tänder man fyrfat ute i parken. I skogen kan man höra olika djur naturligt, fåglar, rådjur som skäller och älgar som rör sig, en och annan gång en jägare som skjuter ett skott. Genom en ljudanläggning är det möjligt att flytta lejon och elefanter hit från Afrika eller tropiska fåglars sång och läten genom en knapptryckning……

In the pastoral landscape outside the small town Katrineholm you will find a piece of land with older and newer buildings, cultivated for several hundred years. From the old dwelling house you are centrally located in a park with inspiration from England. A view over green grass to the bath house and the man-made lake. In the background an open birch forest around 200 m wide and 300 m deep. A family cares for the park and develops it in different ways. An artificial stream of water locked in a wooden channel cuts like a sharp knife through the green space. Earthworks, flowers and green arrangements, playing water, a Japanese bridge, sculpture and all illuminated with varying light sources.

The illumination beams take light deep into the birch forest. The white stems shine in the dark. Certain trees, flower arrangements and the steam are also individually lit. On special occasions fires are lit. In the wood you can see and hear different animals – birds sing, deer and fox bark, elk moving and occasionally a hunter shooting. With a sound system it is possible to bring lions and elephants from Africa, or tropical bird song at the push a button…