Anders Örnberg

Kalf-Hansens ekologiska matlaboratorium möter publikum.
På Kulturhuset i Stockholm fanns under några sommarmånader scenen för mötet mellan den danske ekologiske kocken och olika framstående, humoristiska, svåra och roliga artister.
Talkshow och matlagning på scenen gav möten av olika karaktär och budskapet var ”att alla kan laga mat”, om det känns igen.