Anders Örnberg

Livets träd 140120-2 lu

Livets träd

Blickfång och ljuskolumn flätat av furuplank som målas med ljus Falu Rödfärg. Flätverket är styrkan hos de många människor som arbetar tillsammans och som också flätas samman.

Ursprungsidén kommer ur en situation under ett byggnadsprojekt då man var tvungen att kapa ner cirka 10 lindar längs en av Stockholms gator. Livets träd, kolumnerna skulle senare ersätta träden under en tid.