Anders Örnberg

Scroll down for english

Palme stenar 013

Picnic första sommaren då minnesmärket stod färdigt
Picnic during the first summer after the memorial was finished

Palme Stenar

Palme Stenar minnesmärke hyllar de som fallit offer för mänsklighetens grymheter. Utgångspunkt i det tal av Olof Palme som fördömde de amerikanska bombningarna av Hanoi julen 1972. Materialet är bla trappsten som hundratusentals politiskt och fackligt aktiva från Sverige och hela världen gått på. Också Olof Palme och Willy Brandt för att nämna någon. Formen beskriver en en oändlig expansiv cirkelrörelse, en naturlig form som man finner överallt i universum, från det lilla i mikroskopiska celler, växter till galaxers form. I cirkelns mitt det svarta hål som bildas av rörelsens gravitation sugs all ondska in och förintas. Mått över yta ca 40×60 meter.

PALME STENAR – dikt av Anders Wetterberg
Minnesmärkt äng.
Resta stenar av granit.
Oändlig spiral.
Djupt huggna
blödande bokstäver
formar namnen på fasans platser.
Guernica
Oradour
Babij Jar
Katyn
Lidice
Sharpeville
Treblinka
Hanoi
Kvällsbrisen är mollstämd.
Fåglarna har tystnat.
Ondskan får aldrig bäddas in i glömskan.

Palme Stones is a memorial which honours victims of human cruelty. The starting point is Olof Palme’s speech in which he condemned the American bombings of Hanoi during christmas 1972. Among the materials used are granite steps on which many hundreds of thousands active in politics and labour unions have walked on. Of course Olof Palme and Willy Brandt walked on them, to name but two. The form describes an endless circular movement which is found everywhere in the universe, from the form of small microscopic cells to entire galaxies. The centre of the circle forms a black hole into which all evil, bad, malignant, cruelty gravitates, is sucked in and annihilated.

Palme stenar+AÖ, vy foto Lennart Jonasson red

Gyllene. skiss 971202-010829 v2008