Anders Örnberg

 Scroll down for english

Tors bak close 01

Tors uppvärmda bak – Thors warmed up butt

IMG_4512 lu

Bifrost – Våra nordiska gudar elektrifierar illuminationen av bron. Ljusets gud Heimdal vaktar Bifrost, regnbågsbron, som leder oss från jorden till Djurgårdens himmel. Den gudabenådade skulptören blottade Tors heta bakdel 1897. Elaka tungor med veka liv och svart svärta på eldfängt papper ropade skamlöst skamlöst! och tröttade ut skulptören som lämnade moderjorden för Paris. (text som ingick i den publika presentationen)

One of few bridges in Stockholm with great grandeur illuminated in a cold winter. Four gods from Nordic mythology guard the bridge corners. The naked god Thor was a scandal in its time, 1897. His bare bottom was also directed toward the most exclusive district of the city, Östermalm. I took pity on him out in the cold and warmed up his naked bottom so visitors to the royal island of Djurgården could also appreciate his beauty in the dark.

IMG_4427

Ljuset animerades i en rörelse in mot Djurgården – The animated light describes a movement toward Djurgården island

IMG_4140 IMG_3534

Tor – Thor

IMG_3603 vy red

Vy över bron – View over the bridge