Anders Örnberg

IMG_6829 red

Rött, grönt, blått, gult och svart. Varför just svart, klassiskt en ”ickefärg”, som jag försökt undvika. Var det utställningen Svart som växlade in mig på detta spår. Mönster och tecken i olika kulturer påminner om varandra. Kalligrafi och heraldik, arabiska och sydamerikanska former. I islams och kristen konst. Runor och andra fornnordiska tecken. Från människans begynnelse har det svarta sotet och den röda jorden använts.

Red, green, blue, yellow and black. Why black, the quintessential ”non-color” which I have tried to avoid. Maybe the exhibition Black put me on this track. Patterns and characters in different cultures resemble each other. Calligraphy and heraldry, Arab and South American forms. In Islamic and Christian art. Runes and Norse characters. From the beginning of mankind the black soot and the red earth have been used.

Målningar på björkplywood 1,50 x 1,50 meter, på papper 30 x 20 cm och uppåt, blå 70 x 50 cm – Paintings on birchplywood 1500 x 1500 mm, on paper 300 x 200 mm and different up, bluepainting 700 x 500 mm.

Målningar på björkplywood – Paintings on birch plywood

IMG_6835-2 red

IMG_6832 red

Målningar på papper – Paintings on paper

MC-powerbike   se bakåt man m portfölj   servitris   high speed cyklist   kopp kaffe   vespa

sprintergrovarbetare