Anders Örnberg

scroll down for english

0-100 m blå pojke* red

Den största målningen är 21,40 x 5.40 meter. Målningarna är rummets enda ljuskälla.
The largest painting is 21.4 x 5.4 m. The paintings are the rooms’ only light source.

Laddat Ljus – en stor utställning med ljuset som tema fyllde två plan på Konstakademien. Medverkande konstnärer var också Erik Dietman, Peter Sedgley och Per-Olof Ultvedt. Ur katalogens presentation av utställningen. ”… Laddat Ljus är en glädjefylld och aggressiv hyllning till ljusets krafter. Utställningens idé och syfte är att skapa oväntade och inspirerande upplevelser av ljuset. Olika former av ljuskällor och uttrycksformer blandas. Inbjudna utställare representeras inte enbart av konstnärer i traditionell mening. Här finns ljusdesigners, tekniker, historiker, konstvetare och uppfinnare bland andra…”

Laddat Ljus (Charged Light) – a large exhibition with light as its theme filled two floors at the Royal Academy of Fine Arts in Stockholm. Other participating artists were Erik Dietman, Peter Sedgley and Per-Olof Ultvedt. From the exhibition catalogue: ”…Charged Light is a joyful and aggressive celebration of light forces. The exhibition concept and its aim is to create unexpected and inspiring experiences of light. Different types of light sources and forms of expression are mixed. Invited exhibitors are not solely represented by artists in the traditional sense. Here you will find lighting designers, engineers, historians, art historians and inventors among others…”

stans m mig

Konstakademien 1998-25 red  Konstakademien 1998-11 red  Konstakademien 1998-26 red